شناسایی تامین کنندگان اقلام مورد نیاز فاز تاسیسات مکانیکی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد نسبت به خرید اقلام مورد نیاز فاز تاسیسات مکانیکی پروژه یاس سپید واوان به صورت تمام تهاتری از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید.
 
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد ، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

فرم شناسایی تامین کنندگان اقلام مورد نیاز فاز تاسیسات مکانیکی پروژه یاس سپید واوان

"(ضروری)" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات شخص حقیقی(ضروری)