آیین تکریم از کارکنان بازنشسته شرکت خانه گستر یکم

آیین تکریم از کارکنان بازنشسته شرکت خانه گستر یکم

در جریان برگزاری آیین بزرگداشت غدیر که صبح امروز با حضور علی عظیمی مدیرعامل

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه گستر یکم کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان روز

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت خانه‌گستر یکم

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت خانه‌گستر یکم

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت سرمایه گذاری