عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلي) پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

در نظر دارد اجرای دستمزدی اسكلت بتني پروژه صبا مشهد با زیر بنا کل 47000 مترمربع را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده است.