عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلی) پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد فراخوان شناسايي ، ارزيابي و جذب پيمانكار جهت اجراي عمليات دستمزدي اسكلت بتني پروژه صبا مشهد با سيستم قالب تونلي برگزار نماید و اجراي عمليات اسكلت بتني پروژه صبا را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده است.