فروش واحدهای باقیمانده از پروژه 124 واحدی واوان

مجتمع مسکونی ۱۲۴ واحدی واوان

شرکت خانه گستر یکم

در نظر دارد نسبت به پیش فروش تعدادی از واحد های احداثی خود با قیمت قطعی و  شرایط پرداخت متنوع مجتمع مسکونی واوان اقدام نماید.

شرایط فروش بر اساس درصد پیش پرداخت و مدت بازپرداخت تسهیلات