مناقصه اجراي دستمزدي تكميل عمليات ساختماني مجموعه تجاري خدماتي پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد حمل مصالح و تأمين كليه ابزار ، تجهيزات ، ماشين آلات ، نيروي انساني و
اجراي عمليات ساختماني تكميل بخش شمالي مجموعه تجاري پروژه آسمان البرز را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
 
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده است.