مناقصه اجرای دستمزدی تكميل عمليات ساختمانی مجموعه تجاری – خدماتی پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای دستمزدی تکمیل عملیات ساختمانی پروژه آسمان البرز از جمله: حمل مصالح و تأمين كلیه ابزار ، تجهيزات ، ماشين آلات ، نيروي انساني و اجراي عمليات ساختماني تكميل بخش شمالي مجموعه تجاري پروژه آسمان البرز واقع در شهر گرمدره را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

فرم مناقصه اجرای دستمزدی تكميل عمليات ساختمانی مجموعه تجاری – خدماتی پروژه آسمان البرز

"(ضروری)" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات شخص حقیقی(ضروری)