مناقصه تهيه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی آزمايشگاه خاك و بتن قطعات فاز چهارم پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد تهيه برگه هاي تعهد حقوقی و ارائه خدمات مهندسي آزمايشگاه خاك – ژئوتكنيك و بتن قطعات مسكونی فاز چهارم پروژه آسمان البرز را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

فرم مناقصه تهيه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی آزمايشگاه خاك و بتن قطعات فاز چهارم پروژه آسمان البرز

"(ضروری)" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مشخصات شخص حقیقی(ضروری)