مناقصه عملیات دستمزدی اجرای اسکلت و سقف های بتنی پروژه کوی پرواز همدان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد تهیه کلیه ابزار، تجهیزات، ماشین آلات و تأمین نیروی انسانی و اجرای عملیات
اسکلت و سقفهای بتنی 2 بلوک شهری شامل 13 ریز بلوک ساختمانی 5 و 6 طبقه – بخش های شماره 8-13 و 8-14 – از زون شماره 8 پروژه نهضت ملی مسکن کوی پرواز همدان به تعداد 202 واحد مسکونی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، فرم زیر را کامل کنند تا لینک دانلود برایشان ارسال شود

مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده است.