وکالت بلاعزل ملک چیست؟ چه شرایطی دارد؟

وکالت بلاعزل ملک چیست؟ چه شرایطی دارد؟

وکالت بلاعزل یکی از انواع وکالت هایی است که در ماده 679 از قانون مدنی به آن اشاره شده است. به موجب این ماده یک موکل این اختیار را دارد که به وکیل خود وکالت بلاعزل دهد. با این نوع وکالت در انجام امور حقوقی تعیین شده وکیل اختیار تام خواهد داشت. این نوع وکالت در امور مختلفی از جمله وکالت در حضانت فرزند، وکالت در طلاق و وکالت بلاعزل بعد از فوت موکل قابل اجرا است. یکی دیگر از موارد این نوع وکالت، فروش ملک با وکالت بلاعزل است. وکالت بلاعزل نوعی وکالت دائمی، پایدار و غیرقابل فسخ (مگر در موارد خاص) محسوب می شود.

وکالت بلاعزل ملک چیست؟ نوعی از وکالت که بین دو طرف قرارداد (خریدار و فروشنده) در معاملات ملکی منعقد می گردد. در این نوع وکالت به شخص اختیار تام داده می شود و بعد از انعقاد وکالت، موکل نمی تواند شخص دارنده اختیار را از این حق عزل نماید. تنظیم وکالت بلاعزل در فروش ملک در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی انجام می شود و اختیارات شخصی که این وکالت را بر عهده می گیرد در وکالت نامه به صورت دقیق قید می شود. موکل تا زمانی که دارنده وکالت بلاعزل مایل به انجام کار باشد، حق باز پس گرفتن وکالت را ندارد. هر چند در مواردی که زمان مشخصی در وکالت نامه تعیین شده باشد و یا در مفاد وکالت نامه حق فسخ در نظر گرفته شده باشد؛ موکل می تواند وکیل خود را از ادامه انجام کار باز دارد و او را عزل نماید.

وکالت بلاعزل ملک جهت انتقال و یا فروش ملک به چه صورت است؟

فروش و یا واگذاری با داشتن حق وکالت بلاعزل ملک چیست و چه شرایطی دارد؟ در این نوع وکالت، اجازه انتقال سند از سوی مالک به خریدار داده می شود. به این ترتیب، خریدار با داشتن وکالت بلاعزل در فروش ملک این اختیار را دارد که سند و یا قولنامه ملک مورد معامله را به خود و یا دیگری واگذار نماید. لازم به ذکر است که این نوع وکالت به معنای مالکیت قطعی شخص دارنده وکالت نیست؛ بلکه این وکالت برای انجام روند اداری و حقوقی معامله بین فروشنده و خریدار تنظیم می گردد. بنابراین شخصی که دارای وکالت بلاعزل ملک است، نباید خود را مالک تلقی کند، مگر در شرایطی که در وکالت نامه عقد بیع (خرید و فروش) از سوی فروشنده به خریدار داده شده باشد.

وکالت بلاعزل باید به صورت رسمی و کتبی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
وکالت بلاعزل باید به صورت رسمی و کتبی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

دلایل اعطای وکالت بلاعزل ملک چیست؟

در چه شرایطی وکالت بلاعزل بین خریدار و فروشنده تنظیم می شود و دلایل اعطای وکالت بلاعزل ملک چیست؟ این نوع وکالت در شرایط مختلف و به دلایل متعددی انجام می شود. روند طولانی نقل و انتقال سند، در دسترس نبودن سند مالکیت، تعجیل فروشنده برای فروش ملک و انجام امور مربوط به واگذاری سند از جمله مهم ترین دلایل اعطای وکالت بلاعزل در فروش ملک به شمار می آیند. همچنین در مواردی که سابقه ثبتی ملک در دسترس نباشد و یا در صورت مفقودی سند رسمی فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل می دهد. ممکن است ملک پایان کار نداشته باشد و یا مراحل تفکیک سند ملکی هنوز انجام نشده باشد، در این موارد نیز فروشنده می تواند این وکالت را به خریدار دهد.

تمام بندهای مندرج در وکالت نامه باید به طور کامل و دقیق تکمیل گردد.
تمام بندهای مندرج در وکالت نامه باید به طور کامل و دقیق تکمیل گردد.

شرایط وکالت بلاعزل ملک چیست؟

در پاسخ به این سوال که شرایط وکالت بلاعزل ملک چیست، باید گفت وکالت بلاعزل به این معنا نیست که خریدار این اختیار را دارد هر زمان که بخواهد سند را به نام خود ثبت کند. با این حال، در وکالت بلاعزل در فروش ملک فروشنده نمی ‌تواند به صورت شخصی و یک طرفه وکالت را فسخ کند. این نوع وکالت اغلب تا زمان مرگ یکی از طرفین و یا استعفای وکیل اعتبار دارد و تنها برای انجام امور اداری استفاده می ‌شود. در صورت فروش ملک با وکالت بلاعزل، توصیه می ‌شود به سرعت مراحل واگذاری سند قطعی انجام شود.

اختیارات موکل در وکالت بلا عزل ملک چیست؟ در این نوع وکالت، موکل این امکان را دارد که تمام امور مربوط به معامله را انجام دهد، بنابراین لازم است در وکالت نامه صریحاً قید شود که موکل حق مداخله و اجرای مراحل تبدیل به سند قطعی را ندارد. در صورتی که سند هنوز به نام خریدار ثبت نشده باشد و موکل فوت نماید، وراثان باید برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند؛ چرا که وکالت بلاعزل در فروش ملک با فوت موکل فسخ می گردد. بنابراین بهتر است پس از تنظیم وکالت بلاعزل خریدار در سریع ترین زمان برای انتقال سند اقدام نماید. همچنین در وکالت نامه ‌های بلاعزل به محدودیت‌ های زمانی توجه شود.

نکات مهم در تنظیم وکالت بلاعزل ملک چیست؟

یکی از مهم ترین نکات در وکالت بلاعزل در فروش ملک این است که از انجام وکالت برای ملک های ورثه ای و یا شراکتی و با داشتن بیش از یک موکل خودداری کنید. همچنین توصیه می‌ شود که هم زمان با تهیه وکالت نامه، به تنظیم مبایعه ‌نامه اقدام نمایید. به این دلیل که تا زمان ثبت سند، دارنده وکالت به عنوان صاحب سند شناخته نمی شود و فروشنده ممکن است ملک را به فرد دیگری بفروشد. تنظیم وکالت نامه بلاعزل به این معنا است که شما به عنوان مالک بعدی ملک در صورت بروز مشکل حق شکایت در دادگاه را خواهید داشت. با توجه به این که اعطای وکالت بلاعزل در فروش ملک به معنای سلب مالکیت از موکل نیست و هنوز انتقال به صورت قطعی انجام نشده است؛ این امکان برای طلبکاران موکل وجود دارد که به راحتی ملک را توقیف کنند و به نام خود انتقال دهند.

بهتر است پس از تنظیم وکالت بلاعزل در کوتاه ترین زمان برای انتقال سند اقدام شود.
بهتر است پس از تنظیم وکالت بلاعزل در کوتاه ترین زمان برای انتقال سند اقدام شود.

از دیگر مواردی که لازم است در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در فروش ملک به آن توجه داشت، می توان به این موارد اشاره کرد:

 • تنظیم وکالت نامه به صورت کتبی در یکی از دفاتر اسناد رسمی
 • مطالعه دقیق و کامل مفاد وکالت نامه
 • استعلام اعتبار وکالت نامه از دفتر اسناد رسمی
 • تهیه وکالت نامه در دو نسخه (فروشنده و خریدار)

موارد ابطال وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل در دسته وکالت های دائمی و فسخ نشدنی قرار دارد، اما در برخی موارد امکان ابطال این نوع وکالت وجود دارد. موارد و شرایط ابطال وکالت بلاعزل ملک چیست؟

 • از بین رفتن موضوع وکالت: چنان چه ملک پیش از فروش در اثر حادثه (سیل و آتش‌ سوزی) از بین برود، وکالت بلاعزل هم فسخ می گردد.
 • انجام موضوع وکالت توسط موکل: اگر موکل تمام کارهای مربوط به فروش را انجام دهد و دیگر موضوعی برای فروش وجود ندارد، وکالت فسخ می شود.
 • فوت وکیل یا موکل: اگر در وکالت نامه قید نشده باشد که بعد از فوت وکالت همچنان برقرار باشد، وکالت بلاعزل فسخ خواهد شد.
 • تعیین زمان: در صورتی که وکالت بلاعزل مدت دار باشد و مدت زمان معین آن سپری شده باشد.
 • جنون یا سفاهت وکیل یا موکل: در شرایطی که وکیل یا موکل دچار سفاهت و یا جنون شوند، پس از اثبات این موارد، وکالت نامه ابطال می گردد.
 • اقاله: در شرایطی که طرفین با رضایت درباره انحلال یا فسخ عقد به تفاهم برسند.
 • ممنوعیت وکیل از وکالت: در این مورد وکیل قانوناً ممنوع از وکالت است و قرارداد وکالت بلاعزل به طور طبیعی فسخ خواهد شد.

مدارک لازم برای وکالت بلاعزل ملک

مدارک و اسناد لازم برای تنظیم وکالت بلاعزل ملک چیست؟

 • شناسنامه و کارت ملی مالک (فروشنده)
 • شناسنامه و کارت ملی موکل (خریدار)
 • سند تک برگ یا دفترچه ای
 • سند و یا مدرک دال بر خرید ملک

سخن پایانی

وکالت بلاعزل ملک چیست و در چه شرایطی قابل انجام است؟ وکالت بلاعزل در فروش ملک یک نوع وکالت است که به موکل اجازه می ‌دهد تا وکیل را به عنوان نماینده ‌اش برای انجام یک معامله خاص، مانند فروش یا خرید یک ملک، منصوب کند. این نوع وکالت به عنوان «بلاعزل» شناخته می ‌شود، زیرا برای انجام معامله ‌ای خاص و محدود است و تا زمان انجام آن معامله اعتبار دارد. در این نوع وکالت، موضوع وکالت به صورت دقیق تعیین می ‌شود؛ به عنوان مثال فروش یک واحد مسکونی یا تجاری. شرایط و جزئیات مربوط به معامله، مانند قیمت، شرایط پرداخت، تحویل و غیره در متن وکالت باید دقیقاً قید شود. همچنین توصیه می شود زمان انجام معامله و انقضای وکالت نیز در مفاد وکالت نامه آورده شود. وکیل باید بر اساس بندها و مفاد مشخص شده در وکالت نامه عمل نماید. پس از انجام معامله به طور کامل و باز پرداخت هزینه‌ های مربوطه، وکالت بلاعزل به پایان می ‌رسد.