ویژگی های نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم

نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد اجاره حاضر بین ………… فرزند : ………. به شماره شناسنامه : ……. صادره از :  ……… به کدملی : ………. متولد: ……… ساکن : ……….. تلفن : ………. به عنوان موجر و ………. فرزند : ……………. به شماره شناسنامه : ……….. صادره از : …………. به کدملی : ……… متولد : ……….. ساکن : …………تلفن :  ………… به عنوان مستاجر منعقد می گردد.

 

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات ملک مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران …………… پلاک ثبتی شماره …….. فرعی از ……. به مساحت .. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……… به نام موجر، مشتمل بر 2 اتاق خواب با حق استفاده از برق، گاز، تلفن به صورت اختصاصی و سایر لوازم و منصوبات و متفرعات مربوطه از جمله آب که جهت استفاده به رویت مستاجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

 

ماده 3 – مدت اجاره

مدت اجاره از تاریخ ……. آغاز و در مورخ …… خاتمه می یابد. (…. روز)

 

ماده 4 – اجاره بها، نحوه پرداخت

میزان اجاره بها از قرار ماهی …………… تومان معادل ….. میلیون ریال و جمعاً برای مدت اجاره مذکور میزان ……………. میلیون تومان می باشد.

مبلغ …………. میلیون تومان معادل ………… میلیون ریال از طرف مستاجر به عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر نقداً پرداخت می شود.

 

ماده 5 – تقسیم مورد اجاره

با عنایت به قرارداد اجاره مورخ …………. ، آپارتمان مورد اجاره به همراه تمامی توابع و ملحقات آن هم اکنون در تحویل و ید مستاجر و تحت تصرف وی می باشد.

 

ماده 6 – شرایط قرارداد

1-مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد که استفاده جهت محل سکنی می باشد ندارد، به اضافه آنکه مکلف است از مورد اجاره استفاده متعارف نماید.

2-موجر مورد اجاره را جهت سکونت سه نفر به مستاجر اجاره داده است.

3-مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، اذن در انتفاع، اجاره مجدد ندارد.

4-مستاجر مکلف است به محض خاتمه مدت قرارداد اجاره و راس موعد مقرر، مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر نماید، در غیر اینصورت مستاجر مکلف است روزانه مبلغ صد هزار تومان معادل یک میلیون ریال به عنوان خسارت وجه التزام به موجر بپردازد و موجر علاوه بر استحقاق دریافت وجه التزام حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نیز دارد.

ماده 7 – قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 خواهد بود.

 

قرارداد مزبور در 7 ماده در مورخ ……………. و در حضور شهود به امضای طرفین رسید.

اشاره به نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم

توجه داشته باشید قرارداد اجاره نامه بر اساس قانون مدنی نگارش می‌شود. بنا بر ماده ۴۶۶ قانون مدنی، قرارداد اجاره نامه به شرح ذیل توضیح داده می‌شود. اجاره نامه ای را پیمانی می خوانند که به موجب آن مستاجر مالک منافع صاحبخانه می‌شود. شخص اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر می‌خوانند. این قرارداد یعنی اجاره نامه، از مواردی است که به طور صریح در قانون مدنی ذکر شده است و به همین دلیل این قرارداد در گروه قراردادهای معین جای دارد. در این نوع از قرارداد، اجاره عقدی لازم می‌باشد. منظور از اجاره، عقدی این است که طرفین نمی‌توانند بدون اطلاع و موافقت طرف مقابل اجاره نامه را فسخ کنند. بنابراین قانون، طرفین معامله ملزم به پایبندی قرارداد تا پایان مدت آن می‌کند.

اشاره به نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم
اشاره به نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم

نکات مهمی که در متن اجاره نامه باید به طور صریح قید شود

علاوه بر مواردی که دفاتر اسناد رسمی موظف به درج آن در اجاره نامه هستند، نکاتی که در پایین‌تر نیز عنوان می‌کنیم باید در قولنامه درج گردد.

 شغل و پیشه موجر و مستاجر و اقامتگاه وی باید به طور کامل و مشخص‌تر قرارداد ذکر گردد.

 نشانی کامل و اینکه رابطه اجاره این محل با اقامتگاه قانونی مستاجر چیست؟

 که در صورت درج آن در اجاره نامه، از مشکلات پیش آمده در آینده جلوگیری میکند.

 مهلتی که مستاجر برای پرداخت اجاره بها دارد باید در متن قرارداد ذکر گردد. به طور مثال در متن، باید به طور صریح درج گردد که مستاجر ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، امکان پرداخت اقساط معوق را خواهد داشت. مگر اینکه در مواردی مالک و مستاجر با یکدیگر توافق کرده باشند. در غیر این صورت بهتر است در متن اجاره نامه به طور صریح قید گردد که در صورت عدم پرداخت اجاره نامه، زیانی شامل حال مستاجر خواهد شد.

 از مواردی که امروزه به واسطه آن دادگاه‌ها بسیار شلوغ و میزان شکایت‌ها بسیار زیاد شده است، عدم درج حق انتقال ملک از طریق مستاجر به شخص ثالث می‌باشد و اما یکی دیگر از مهمترین مسائلی که مستاجر باید به واسطه درج آن در متن قرارداد به آن پایبند باشد در نظر گرفتن اجرت المثل برای ملک می‌باشد. منظور از اجرت المثل این است که بعد از انقضاء قرارداد، باید مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه شامل حال وی می‌گردد.

 ذکر این موارد در اجاره نامه یعنی، مشخصات کامل مستاجر و مالک، باعث می شود ابهامی برای دو طرف ایجاد نشود.  همچنین وظایف موجر و مستاجر نیز به طور صریح درج می‌گردد و طرفین از آن مطلع خواهند بود.

ذکر این موارد در اجاره نامه باعث می‌شود زمانی که اختلاف به دیوان قضایی و یا شورای حل اختلاف کشید قاضی محترم نسبت به حل پرونده اشراف بیشتری داشته باشد.

نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم در هنگام عقد آن
نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم در هنگام عقد آن

علت مهم بودن قرارداد اجاره

شاید این سوال برای عده ای از افراد ایجاد شود که چرا قرارداد اجاره مهم است؟ نگارش اجاره نامه به عنوان یک سند رسمی بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد. چرا که به واسطه این قرارداد، حقوق مشخصی برای هر یک از طرفین یعنی مالک و مستاجر تعیین می‌شود و به واسطه درج آن و رسمی شدن آن در دفاتر اسناد رسمی، هر یک از طرفین نمی‌توانند از انجام آن اجتناب کنند.

 برخی از این دلایل که بسیار مهم هستند و لازم است در متن اجاره‌نامه قید شود به شرح ذیل می‌باشد.

 وجود این بند در قرارداد مالک و مستاجر به صورت دقیق، باعث می شود آن ها از وظایف خود مطلع ‌شوند و در آینده فرصتی برای مخالفت با آن نخواهند داشت. جهت جلوگیری از اختلافات پیش آمده، وجود یک قرارداد بین مالک و مستاجر احتمال بروز اختلاف بین آنها را به شدت کاهش می دهد.

حمایت قانون از مالک و مستاجر، در صورتی که اجاره نامه رسمی شده باشد قانون می‌تواند از حقوق مالک و مستاجر حفاظت کند و به هر دو کمک کند تا حق آنها ضایع نشود.

یکی از مهمترین مواردی که باید در متن اجاره نامه به طور صریح قید گردد، شرایط تعمیرات می‌باشد. در ابتدا لازم است مستاجر بداند خانه‌ای که اجاره کرده است امانتی است دست وی، و باید نهایت تلاش خود را در نگهداری آن انجام دهد. در نتیجه بهتر است در متن قرارداد شرایط تعمیرات نیز قید گردد. در این متن می‌توان اشاره کرد زمانی که قسمتی از خانه نیاز به تعمیرات داشته باشد مالک موظف به برطرف کردن آن می‌باشد. اما در صورتی که مستاجر این امر را به مالک اطلاع ندهد خاطی شناخته می‌شود و در صورتی که مستاجر اطلاع دهد و مالک کوتاهی کند، هزینه زیان و ضرر آن بر عهده شخص مالک می‌باشد.

توجه داشته باشید برای عقد اجاره نامه و یا قرارداد بین دو طرف لازم است تا به دفاتر معتبر کشور همچون دفاتر اسناد رسمی اقدام به سندیت بخشیدن این قرارداد کنید، تا در صورت بروز اختلاف بین مالک و مستاجر در آینده، با وجود یک قرارداد رسمی این اختلافات به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کند.

شرایط در نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم
شرایط در نمونه متن قرارداد اجاره نامه + نکات مهم