تاریخچه شرکت

شرکت خانه گستر یکم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۵/۰۸/۱۲ تحت شماره ۶۲۵۴۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به منظور سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش مسکن و عمران و شهری به نام شرکت خانه گستر یکم تاسیس شد و در سال۱۳۷۳ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۷۳/۰۵/۲۲ که به شماره ۲۹۵۸۴۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۶ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101075654 تغییر یافته است.

  • شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم جزء شرکت های زیر مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ] حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)[ است که در سال مورد گزارش در اجرای بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن با تجدید ارزیابی ساختمان و عرصه دفتر مرکزی خود و با تایید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب مجمع عمومی نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی اقدام نموده است.
  • در اردیبهشت ماه سال مورد گزارش مجمع محترم شرکت طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ امر ادغام شرکت نوسازی و عمران تهران در شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم را مصوب نمود و لذا هیٔت مدیره شرکت مراحل ادغام و ثبت قانونی مصوبات مجمع را در آبانماه سال مزبور نهایی و در چارچوب مصوبه مجمع نسبت به انتقال دارایی ها و بدهی های شرکت نوسازی و عمران تهران در دفاتر شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم اقدام نمود.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درتاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸به فرمان حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ‌ایران به منظور تأمین مسکن محرومان و متولی توسعه و عمران روستاهای کشور و ساخت واحدهای مسکونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ‌ایران تشکیل گردید.

100

پروژه های ما

70

تیم ما

30

سابقه کار

حوزه های فعالیت

فعالیتهای عمرانی

اجرایی و مشاركتی و سرمایه گذاری در شركتها و بخشهای مختلف از قبیل خریداری سهام و نظایر آن در ارتباط با موضوع فعالیت و وظایف شركت مطابق با برنامه بودجه مصوب

اوراق مشاركت

خرید و فروش و انتشار اوراق مشاركت در بخش مسكن و عمران شهری با رعایت مقررات و قوانین مربوط.

خدمات مشاوره‌ای

عرضه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مدیریت ، طراحی و تأمین منابع مالی برای ایجاد مجتمع‌های مسكونی ، تجاری ، اداری و خدماتی و سایر فعالیتهای مربوط به بخش مسكن و عمران شهری.

تهیه زمین

تهیه زمین و خرید و فروش املاك و مستغلات در جهت اجرای مقاصد شركت.

مشاركت

مشاركت درطرحها و پروژه‌های بخش‌مسكن و عمران شهری و شركتهای مشاوره یا پیمانكاری و ساخت و ساز مسكن و همچنین تولیدكننده مصالح و وسایل و ادوات و ابزارساختمانی و عمران‌شهری.

تسهیل سرمایه گذاری

تشویق و تسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی از طریق پیش فروش با اقساط منعطف و استفاده از سایر ابزارها به منظور گسترش فعالیتهای بخش مسكن و عمران شهری.

اخذ تسهیلات

اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانكها و موسسات مالی و اعتباری.

جذب سرمایه

جذب سرمایه ها به منظور سرمایه گذاری در بخش مسكن و عمران شهری.

صندوقهای پس‌انداز

ایجاد صندوقهای پس‌انداز و وام مسكن یا مشاركت در آنها.

واگذاری واحد

واگذاری واحدهای ساختمانی بصورت فروش نقدی ، فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیك و یا به‌ هر طریق قانونی دیگر.

خدمات

انجام كلیه خدمات مربوط به مطالعه ، اجرا ، نظارت و مدیریت پروژه های عمران شهری ، روستایی یا شهرسازی و انبوه سازی.

تجهیز پس اندازها

تجهیز پس اندازها بطور مستقیم و غیرمستقیم و هدایت آن وجوه به بخشها و واحدهای مختلف كه در زمینه توسعه مسكن فعالیت می‌كنند.

انواع فعالیتها

اشتغال به انواع فعالیتهای مالی و اعتباری ، خدماتی ، مشاوره‌ای و اجرایی در بخش مسكن و عمران شهری.

فعالیت در حوزه ها

فعالیت در حوزه شناسایی ، معرفی ، مدیریت طرحها و استفاده از فن‌آوری های نوین ساخت و عنداللزوم مشاركت در عملیات اجرایی.

تأسیس شركت

تأسیس شركت با مشاركت اشخاص حقیقی و یا حقوقی بمنظور گسترش فعالیتهای مربوط به بخش مسكن و عمران شهری.

سیاست های شرکت

سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت:

سیاست های مالی و مدیریتی:

پرسنل شرکت

تیم متخصص خانه گستر یکم با ترکیبی از تجربه و ایده‌آل‌های نوآورانه، به تلاش برای بهبود مستمر خدمات پرداخته و با افتخار هر چالش فنی یا کسب‌وکار را به عنوان فرصتی برای پیشرفت می‌شناسد.

گواهی نامه های شرکت

آیا به دنبال کارشناس ساختمانی و صنعتی هستید؟

QR کد سایت شرکت خانه گستر یکم

با اسکن کردن کد روبه رو وارد سایت ما شوید