مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

شناسایی تامین کنندگان اقلام مورد نیاز فاز تاسیسات مکانیکی پروژه یاس سپید واوان

شناسایی تامین کنندگان اقلام مورد نیاز فاز تاسیسات مکانیکی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

اجرای دستمزدی عملیات خاکبرداری ، فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی پروژه هشتگرد

اجرای دستمزدی عملیات خاکبرداری ، فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی پروژه هشتگرد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجرای دستمزدی عمليات خاكبرداری ، فونداسيون ، اسكلت و سقف های بتنی پروژه هشتگرد

مناقصه اجرای دستمزدی عمليات خاكبرداری ، فونداسيون ، اسكلت و سقف های بتنی پروژه هشتگرد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

عمليات دستمزدی محوطه سازی قطعه ٢-٢R پروژه آسمان البرز

عمليات دستمزدی محوطه سازی قطعه ٢-٢R پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه تأمین تاور کرین پروژه صبا مشهد نوبت دوم

مناقصه تأمین تاور کرین پروژه صبا مشهد نوبت دوم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون ، اسکلت و سقف­های بتنی سایت مسکونی ابریشم

اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون ، اسکلت و سقف­های بتنی سایت مسکونی ابریشم

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون ، اسکلت

مناقصه تأمین تاور کرین پروژه صبا مشهد

مناقصه تأمین تاور کرین پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلي) پروژه صبا مشهد

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلي) پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای دستمزدی اسكلت بتني پروژه صبا

مناقصه عمليات دستمزدی محوطه سازی محدوده بلوك های D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

مناقصه عمليات دستمزدی محوطه سازی محدوده بلوك های D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد عمليات دستمزدي محوطه سازي محدوده بلوك