• نام پروژه: عملیات محوطه سازی فاز اول پروژه آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: شهرستان البرز
  • زیربنای کل: 3800 مترمربع

عملیات محوطه سازی فاز اول پروژه آسمان البرز

با توجه به تکمیل بلوک های ساختمانی فاز اول پروژه و تحویل واحدها به بهره برداران متناسب با تکمیل عملیات ساختمانی اجرای محوطه سازی پروژه در دست اقدام بوده و در همین راستا تهیه اسناد مناقصه جهت انعقاد قرارداد با پیمانکار منتخب برای حدود 38000 متر مربع محوطه سازی و فضای سبز  با برآورد اولیه بالغ بر پنجاه میلیارد ریال در دست اقدام میباشد. 

Picture43