• نام پروژه: فاز دوم مجتمع مسکونی آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: گرمدره استان البرز
  • شامل: مسکونی - تجاری - خدماتی - ویلایی

فاز دوم عملیات اجرایی

قطعه R2-2 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 51441 مترمربع ، شامل 8 بلوک ساختمانی و 408 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی کل 59.52 % در حال اجرا می‏باشد .

قطعه R3-3 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 76978.6 مترمربع ، شامل 10 بلوک ساختمانی و 400 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی کل 3.94% در حال اجرا می‏باشد .

مجموعه تجاری – خدماتی :

عملیات اجرایی مجموعه تجاری – خدماتی با زیربنای کل 5700 مترمربع ، شامل 27 واحد تجاری و 3 فضای خدماتی با پیشرفت فیزیکی کل 36% در حال ادامه کار می‌باشد.

مجموعه ویلایی :

عملیات اجرایی قطعات ویلایی با زیربنای کل 5441 مترمربع ، شامل 11 قطعه ویلایی و 25 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی کل 36% کامل اجرا شده است .

بلوکهای B-2 و B-1 :