• نام پروژه: قطعه R2-5 پروژه آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: گرمدره استان البرز
  • زیربنای کل: 8050 مترمربع
  • واحد ها: 3 بلوک ساختمانی و 70 واحد مسکونی
  • تعداد واحد در هر طبقه: 4

قطعه R2-5 پروژه آسمان البرز

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 8050 مترمربع ، شامل 3 بلوک ساختمانی و 70 واحد مسکونی با زیربنای مفید 6345 مترمربع، پایان رسیده محوطه سازی باغ راه ها تکمیل و تحویل بهره برداران گردیده است.

محوطه باغ راه مجتمع آسمان البرز

تصاویر واحدها