• نام پروژه: مجموعه تجاری خدماتی آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: استان البرز
  • زیربنای کل: 5617 مترمربع
  • واحد ها: طبقه همکف 21 واحد و طبقه اول 2 واحد
  • طبقات: 2 طبقه روی زیر زمین

مجموعه تجاری خدماتی آسمان البرز

مجموعه تجاری خدماتی پروژه آسمان البرز در زمینی به وسعت 2659 متر مربع و در محور باغ راه غربی پروژه واقع گردیده، پروانه ساختمانی مجموعه با زیربنای کل 5617 مترمربع اخذ و  عملیات اجرایی در حال انجام میباشد.

تصاویر