• نام پروژه: مجموعه ویلایی پروژه آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: شهرستان البرز
  • زیربنای کل: 27000 متر مربع
  • واحد ها: 39

مجموعه ویلایی پروژه آسمان البرز

مجموعه قطعات ویلایی پروژه آسمان البرز در زمینی به وسعت حدود27000 متر مربع مشتمل بر 39 قطعه در ضلع شرقی پروژه واقع گردیده، به منظور بهره برداری بهینه و افزایش کیفیت فضایی نسبت به بازبینی طراحی معابر و تفکیک قطعات ، اخذ تائیدیه مشاور طرح تفصیلی و طراحی 5تیپ ویلایی اقدام گردیده.

 پیگیری های انجام شده در ارتباط با اخذ پروانه ساختمانی تا مرحله پرداخت عوارض صدور پروانه انجام و سایر مراحل در دست پیگیری  میباشد.

هم زمان با طی مراحل اخذ پروانه ساختمانی عملیات اجرایی پیاده سازی قطعات انجام و هم اکنون عملیات ساخت در حال اجرا می باشد.

نقشه شهرک ویلایی آسمان البرز

پیشرفت مجموعه ویلایی آسمان البرز