• نام پروژه: پروژه تجاری اداری نیلوفر
  • موقعیت مکانی: بلوار فردوس خیابان سازمان برنامه جنوبی
  • زیربنای کل: 4728 مترمربع
  • واحد ها: 25واحد اداری و 2 واحد تجاری
  • طبقات: 3طبقه زیرزمین + همکف و 5 طبقه اداری

پروژه تجاری اداری نیلوفر

پروژه مذکور در منطقه بلوار فردوس خیابان سازمان برنامه جنوبی واقع گردیده اقدامات انجام شده در ارتباط با اخذ پروانه ساختمانی در مرحله صدور فیش عوارض مرتبط با صدور پروانه میباشد.

تصاویر