• نام پروژه: پروژه مسکونی الهیه
  • موقعیت مکانی: در الهیه خیابان گلنار
  • زیربنای کل: 1900 مترمربع
  • واحد ها: 10 واحد مسکونی
  • طبقات: 6
  • سال شروع پروژه: 1386
  • سال تکمیل پروژه: 1392

پروژه مسکونی الهیه

پروژه مذکور در الهیه خیابان گلنار در زمینی به مساحت 672 متر و با زیر بنای 1900 متر مربع مشتمل بر 10 واحد مسکونی و در 6 طبقه احداث و تحویل بهره برداران گردیده است و ساخت آن از سال 1386 لغایت 1392 به طول انجامید.

تصاویر