• نام پروژه: پروژه مسکونی بزرگمهر
  • موقعیت مکانی: بزرگراه آبشناسان بلوار شهید کبیری
  • تعداد واحد مسکونی: 30
  • مساحت زیربنا: 6200 متر مربع
  • سال شروع پروژه: 1387
  • سال تکمیل پروژه: 1389

پروژه مسکونی بزرگمهر

پروژه مذکور در زمینی به مساحت 1413متر مربع واقع در بزرگراه آبشناسان بلوار شهید کبیری، مشتمل بر 30 واحد مسکونی و با زیر بنای 6200 متر مربع احداث و
تحویل بهره برداران گردیده است .ساخت پروژه از سال 87 تا 89 به طول انجامیده .

تصاویر