• نام پروژه: پروژه مسکونی- تجاری آبیدر سنندج
  • موقعیت مکانی: آبیدر سنندج
  • زیربنای کل: 22020 مترمربع
  • واحد ها: 72 واحد مسکونی و 27 واحد اداری
  • طبقات: 14 طبقه در 3 بلوک ساختمانی
  • سال شروع پروژه: 1383
  • سال تکمیل پروژه: 1389

پروژه مسکونی- تجاری آبیدر سنندج

پروژه آبيدر سنندج در زمینی به مساحت4887 متر مربع دارای 14 طبقه با زیر بنای کل 22020 متر مربع مشتمل بر 3 بلوك ساختماني مي‌باشد كه در طبقه همكف بلوكها واحدهاي تجاري با زيربناي مفيد حدود 2500 مترمربع طراحي گرديده. بلوك مياني شامل 27 واحد اداري كه در هر طبقه 3 واحد با مساحت حدود 85 مترمربع طراحي شده است. دو بلوك جنبي پروژه شامل 72 واحد مسكوني دو، سه و چهارخوابه با زيربناي حدود 120 تا 230 مترمربع مي‌باشد كه تمامي واحدها از دو طرف مشرف به كوه آبيدر و شهر سنندج مي‌باشند و ساخت پروژه از سال 83 لغایت 89 به طول انجامید.

تصاویر