• نام پروژه: پروژه مسکونی - تجاری یاس سپید واوان
  • موقعیت مکانی: واوان
  • واحد ها: 1000
  • شامل: 4 بلوک که هر بلوک شامل 8 طبقه
  • شروع پروژه: ابتدای شهریور سال 1401

پروژه یاس سپید واوان

این پروژه بخشی از پروژه 1000 واحدی مسکونی، تجاری بوده که 150 واحد از آن با سرمایه گذاری شرکت خانه گستر یکم در حال احداث می باشد.

واحدهای مذکور در 4 بلوک بوده که هر بلوک شامل 8 طبقه می­باشد و طبقه همکف بصورت تجاری، زیرزمین بعنوان پارکینگ و 6 طبقه مسکونی تعریف شده است.

عملیات خاکبرداری  پروژه از ابتدای شهریور سال 1401 آغاز و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته واحدهای پروژه پس از 24 ماه تحویل خریداران گرامی می گردد.