• نام پروژه: پروژه مسکونی شهید حاضری
  • موقعیت مکانی: خیابان شیخ بهایی خیابان شهید حاضری
  • زیربنای کل: 2600 مترمربع
  • واحد ها: 10 واحد مسکونی 7 طبقه
  • طبقات: 7
  • سال شروع پروژه: 1385
  • سال تکمیل پروژه: 1388

پروژه مسکونی شهید حاضری

پروژه مذکور در خیابان شیخ بهایی خیابان شهید حاضری در زمینی به مساحت 584 متر مربع و با زیر بنای 2600 متر مربع مشتمل بر 10 واحد مسکونی در 7 طبقه حداث و تحویل بهره برداران گردیده است وساخت آن از سال 85 لغایت 88 به طول انجامید.

تصاویر