• نام پروژه: پروژه تجاری مسکونی بلوار مرزداران
  • موقعیت مکانی: در منطقه 2 شهرداری، بلوار مرزداران
  • زیربنای کل: 32200
  • طبقات: 6 طبقه زیر زمین،همکف، 18 طبقه روی همکف

پروژه تجاری مسکونی بلوار مرزداران

پروژه مذکور در زمینی به مساحت 12119  متر مربع واقع در منطقه 2 شهرداری، بلوار مرزداران می باشد. طرح فاز یک پروژه به صورت تجاری – مسکونی و در قالب 18 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین با سطح زیر بنای 32200 متر مربع انجام پذیرفته است.