• نام پروژه: پروژه مسکونی شهر جدید هشتگرد
  • موقعیت مکانی: فاز 3 شهر جدید هشتگرد
  • زیربنای کل: 4200 مترمربع
  • واحد ها: 49

پروژه مسکونی شهر جدید هشتگرد

پروژه مذکور دارای 6 قطعه زمین به متراژ حدودی 4200 متر مربع واقع در فاز 3 شهر جدید هشتگرد به صورت مجزا از یکدیگر و در قالب یک قرارداد واگذاری می باشد که طراحی فاز 1 و 2 آن با 49 واحد مسکونی انجام و پروانه ساختمانی آن در سالیان گذشته اخذ که به دلیل عدم توجیه اقتصادی تا کنون شروع پروژه میسر نگردیده است.