بازنشستگی آقای عباس زینلی

بازنشستگی آقای عباس زینلی

جناب آقای عباس زینلی نایب رئیس هیات مدیره چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال

مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای فلزی سبک 11 قطعه ویلایی پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای فلزی سبک 11 قطعه ویلایی پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای

مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از