بازنشستگی آقای عباس زینلی

بازنشستگی آقای عباس زینلی

جناب آقای عباس زینلی نایب رئیس هیات مدیره چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از